«

»

Ное. 12 2015

Разпечатай това Публикация

КОЙ ВИД КОУЧИНГ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ ЗА ВАС?

Coach IvaИстина е, че коучингът има много лица, много варианти и много измерения според целите и обстоятелствата. (9) От тук и многото и различни дефиниции, малка част от които са:

 • Коучингът се стреми да подобри резултатите и способността на учене на другите. Той включва осигуряване на обратна връзка, но също така използва и други техники, като мотивация, ефективни въпроси и съгласуване на мениджърския стил с готовността на екипа да се заеме с конкретна задача. Базира се на това да помага на напътстваните да си помогнат сами чрез динамично взаимодействие – не разчита на еднопосочния поток на нареждания и инструкции.(i)
 • Отключването на личностния потенциал за максимизиране на постиженията … помагане на хората да учат, а не на поучаването им. (f)
 • Развитието на личностните умения и знания, така че изпълнението на тяхната работа да се подобри, което да повлияе върху постигането на общите цели на организацията. Коучингът се цели във високите постижения и подобрения в работата, макар че може да има влияние върху личния живот на хората. Той обикновено продължава кратко и се фокусира върху специфични умения и цели. (f)

В основата си коучингът просто е един интерактивен, ориентиран към резултати, обучителен процес, който довежда до промяна. Коучингът осигурява на всеки човек възможността да живее по-щастлив, по-здрав и по-спокоен живот, като същевременно увеличава неговия личен и професионален потенциал.(7)
Коучингът е за това как да се изявите и представите по най-добрия начин чрез индивидуална и лична подкрепа от някой, който ще ви предизвиква, стимулира и ще ви води към непрекъснато израстване. (8)

 Общата характеристика на всички е и концепцията за пътуването – коучингът може да се възприема като средство за „преместване” на индивида или организацията в желаната посока. Обичайно е схващането за това „преместване” да е под формата на официален вид взаимоотношение между коуча и личността или екипа. През това време се развива лично/групово прозрение; изпълняват се конкретни цели; има подкрепа и окуражаване; понякога се експериментира, но винаги се задават ефективни въпроси. Има и други инструменти, които тренираният коуч ползва. На основните от тях ще се спра подробно в частта как работи коучингът.

 Школи

Има много школи за обучение на коучъри. Това са някои от популярните според мен:

 Вътрешната игра на Тимоти Галуей

Самостоятелната единица е съзнанието на егото, самосъзнанието и на желанието да се контролира; самостоятелната двойка е нашето подсъзнание, рефлексивността, „мъдростта на тялото“. Коучът помага на играча да програмира себе си, така че единицата и двойката да заработят по най-добрия начин.

 Кo-актив коучинг модел на Лаура Уитуърт, Кимси-Хаус и Филип Сандал

Включва активното сътрудничество и участие на двете страни в специалнен подход – коуч и клиент – като равни. Основното убеждение в ко-актив коучингът е, че в този взаимно равнопоставен „танц” и двете участващи страни, придобиват лична сила, мощ и адаптивност.

 TGROW модел на Греам Александер

Дава структурирана методология за бърза и ефективна базисна структура на успешна коучинг сесия: Т (Topic, тема), G (Goal, цел), R (Reality, реалност), О (Options, възможности) и W (Wrap up/Way forward, какво ще направи наистина).

 Интегрален коучинг на Кен Уилбър

Култивира тялото, ума и духа в индивида, както и в областта на културата и природата.

 Коучинг с НЛП (Невролингвистично програмиране) на Джон Гриндер и Ричард Бандлър

Основан на проучвания на структурата на субективния опит и по-специално, как той се отразява на начина по който говорим, мислим и действаме.

 Символно моделиране на Джеймс Лоули и Пени Томпкинс

Улеснява отделните личности да се запознаят със символичното поле на техния опит, така че да могат да открият нови начини за възприемане на себе си и техния свят.

 Коучинг, основан на положителна психология

Изграден на основата на силата на позитивното мислене, той изследва как да имаме положителни емоции и как можем да получим повече от тях.

 Коучинг, на базата на психо-кибернетиката на Максуел Малц

Базиран на проучванията за целенасочено поведение на механични системи, в които вижда несъзнаваното като цел, към която се стреми сервомеханизъм, който се състои от мозъка и нервната система, и се управлява от ума.

 Поведенчески коучинг

Премества фокуса от вътрешни цели, ценности на клиента и мотивацията към външното си поведение. Предполага, че поведението е заучено и може да се отучи, и отново да се научи или модифицира.

 Онтологичния коучинг

Използва изследвания за „начин на съществуване“ на клиента, динамичното взаимодействие между език, емоции и физиология, които заедно трябва да бъдат променени, за да промени своя „начин на съществуване“.

 Коучинг на развитието

Разпознава ясно определени етапи на развитие, като това което и как си научил зависи от индивидуалния етап на развитие (как се конструира света от нашия опит, култура и език). Ние се учим в хоризонтална посока, добавяйки всеки път това, което имаме и разработваме вертикално определяне на това какво сме на всяко по-високо ниво.

 Интегриран модел

На базата на равнопоставеност между двамата партньори коуч и клиент, плюс методология, базирана на въпроси за повишаване на осведомеността, показваща нови перспективи и възможности чрез въпроси за решаване, какво коучвания иска. Клиентът има отговорността за определяне и постигане на целта си, до която стига чрез собственото си решение.

Общото в посочените школи е, че се работи в посока коучингът да доведе клиента към неговия резултат, а през това време му помага да разбере как самият той си създава проблеми и кой е неговият начин да ги разреши със собствено темпо.

Коучингът ще помогне на клиентите да получат това, което наистина те искат; да открият своите съкровени ценности и мотиватори; да преодолеят пречките пред тях; да реализират целите си в съгласие с ценностите им и ще бъдат в баланс и удовлетворение от постигнатото във всяка една област на живота.

 Категории

Има много категории коучинг предвид широтата на човешкия живот и неизброимото разнообразие от индивидуални мъдрости. За целта на тази документ ще се спра само на първата категория – лайф коучинг, а ето и кои са най-често ползваните категории:

 • Лайф коучинг за определяне и постигане на лични цели от клиента според неговите предварително заявени и договорени интереси и области.
 • Бизнес (Екзекютив) коучинг, даващ подкрепа по поръчка на един служител/управляващ или на група за подобряване ефективността на конкретен бизнес/част от него.
 • Лидершип коучинг, развиващ автентичния самоосъзнат лидер.
 • Здравословен коучинг за умело справяне с болести или изграждане и поддържане на здравето.
 • Спортен коучинг за подобряване на техники и представяне;
 • Коучинг за партньорски връзки, за повишаване на успеха за и при срещи, и връзки.
 • Коучинг за разрешаване на конфликти в брака или в други области, където клиентите се учат как да подобрят уменията и способностите си да управляват конфликите.
 • Проектен коучинг за управление на екипи.
 • Ситуационен коучинг за подобряване на създаването и представянето.
 • Преходен коучинг при смяна на работа или различни социални роли.
 • Образователен коучинг за подобряване на академична успеваемост или при семейни връзки.

 Общото е, че коучингът е насочен към промяна и към самото случване на тази промяна. (d)

 Вече имаме все по-добра представа за това какво е коучингът, кои са причините за неговото появяване и от къде идва, кои са някои от авторитетните и утвърдени школи и видове.

Какво прави?

„Същността на коучинга е такава, че ви помага да достигнете до

… Следва продължение …

Референции

 1. Тhe Inner Game of Tennis, Tim Gallwey 1974
 2. The Power of Positive Thinking, Dr Norman Vincent Peale, first published in

1952

 1. Freedom and the college, Alexander Meiklejohn 1923
 2. Coaching for Performance, John Whitmore 1992
 3. Educational review, Volume 60 Doubleday, Doran, 1920 Vols. 19-34 include “Bibliography of education” for 1899-1906, compiled by James I. Wyer and others
 4. The Journal of the National Education Association, Volume 1 National Education Association of the United States, The Association, 1916
 5. IIC&M, Issue 3: July 2013
 6. Gerard O’Donovan, Founder and CEO of Noble Manhattan Group
 7. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82, октомври, 2015
 8. Фостър, К., Джак Канфийлд. Питай и ще успееш. , 2011 Intense
 9. http://dictionary.reference.com/browse/coach
 10. http://www.etymonline.com/index.php?term=coach

Библиография

 1. Practitioner Coach Diploma, 2007, Noble Manhattan Coaching Ltd
 2. Practitioner Coach Diploma, 2011, #Teleclasses, Noble Manhattan Coaching Ltd
 3. Harvard Business School Publishing Corporation, 2008, Коучинг и менторство. Как да развивате най-големите таланти и да постигнете по-добро изпълнение, ИК Класика и стил
 4. Джоузеф О’Конър и Андреа Лейджис, 2012, Коучинг с НЛП, ИК Колибри
 5. Джон Уитмор, 2009, Коучинг за високи постижения, НЛП България
 6. Дейвид Клатърбък, 2012, Коучинг на екипи и работни групи, НЛП България
 7. Антъни Робинс, 1994, Гигантски крачки. Малки промени с огромен резултат. 365 урока по самоусъвършенстване, ИК Кибеа
 8. Наполеон Хил, 2013, Магическата стълба на успеха, Изток-Запад
 9. Max Landsberg, 2002, The TAO of coaching
 10. Gerard O’Donovan, 2011, A Coach’s Story
 11. Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Philip Sandahl and Laura Whitworth, 2011, Co-Active Coaching
 12. Graham Lee, Leadership Coaching, 2013

За автора

Iva Miteva-Slavcheva

Постоянен линк към тази тема: https://ivamiteva.com/%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *