«

»

Ное. 17 2015

Разпечатай това Публикация

КАКВО ПРАВИ КОУЧИНГА?

трансформационен коучингСъщността на коучинга е такава, че ви помага да достигнете до себеактуализация – етап, на който вие не само сте опознали истински себе си, но това познание е съпроводено и с усещане на спокойствие и разбиране на личността, която сте открили.” Джерард О’Донован

 

Коучингът катализира промяна и довежда до ефикасни резултати. А как можем да дефинираме промяната в живота? Както и аз, така и вие може би сте се чудили от време на време каква е причината да съм тук, какво да правя с живота си, до кога целите ми ще изглеждат толкова трудни за постигане? Или пък често чувствате, че ви липсва добър човек или каквото и да е нещо хубаво в живота? А може би се усещате неудовлетворени, нещастни, празни като в капан? Навярно е имало периоди в живота ви, когато всичко се е случвало като във филм с щастлив край. Коучингът се явява като могъщ лост за повишаване на осъзнаването, себеосъзнаване и поемане на лична отговорност за всеки изживян момент, за всяко действие/бездействие и реакцията като резултат на него. Той отстранява препятствията и смущаващите обстоятелства, за да можем да се изявим в най-добрата си същност, на която сме способни към момента.

 

Ако не променим посоката, сме обречени да стигнем там, накъдето сме се запътили.(е) А как можем да променим настоящето което ни води в задънена улица, ако не променим отношението си към случващото се и начина на мислене, чувстване и действие по който сме стигнали до тук? Първата стъпка е да осъзнаем какво наистина се случва и до колко това отговаря на онова което наистина искаме за себе си. Тук на помощ идва добрия коуч, който провокира и фокусира вниманието на коучвания. Как точно това се случва, ще стане ясно в следващата част „как работи?”

Осъзнаването „предполага да притежаваш знание за нещо чрез будност в наблюдението или в интерпретирането на онова, което виждаш, чуваш и усещаш.”(е). Това ни води до усъвършенстване на вече съществуващите ни или разгръщане на нови умения. Осъзнаването ни на ежедневно ниво за съжаление в общия случай е много слабо. Това се дължи на филтрите в нашия ум. Тях ние сме си изработили на база придобит или наложен чужд опит в процеса на нашето израстване, точно чрез виждането, чуването и усещането докато събираме, анализираме и възприемаме фактите.

Чрез коучинга се повишава самоосъзнаването. По какво ще разберем, че това се е случило? По повишената острота на нашите рецептори, настройката на нашите сетива, ангажираност на ума, а това е жизнено важно за постигането на по-високи и удовлетворяващи резултати от обичайното. Осъзнаването на това, което сме и какво се случва около нас, води до увеличаване на интереса и осведомеността ни как ние като социални индивиди се вписваме в обществото; как ние влияем върху останалите; от къде идват разликите между отделните личности и как те формират личното възприятие на реалността.

 

Следващата стъпка е себеосъзнаването да знаем какво изпитваме и усещаме; да осъзнаем това, което сме; да си позволим да признаем нашите ценности, които определят какво наистина искаме. Всички ние имаме различен старт в този живот и преминаваме по различни пътища, всеки с неговите си стремежи, мечти, страхове, болки, разочарования, белези.

На кратко – не събитията определят живота ни, а нашите вярвания за това какво означават тези събития. Важно е сами да вземем решение какво избираме да видим, чуем, кажем, мислим, чувстваме.

 

Отговорността е другата ключова стъпка, която коучингът развива. Когато изберем да поемем или приемем отговорността за това кои сме, какви са нашите мисли и действия, нашата ангажираност към тях нараства. Ние ставаме активната страна в предприемане на промяната в живота. Това води и до увеличаване на резултатите, към които се стремим. Колко от вас са били в ситуация, в която дават добри и практични съвети? А колко често ви се е случвало да получите обвинения от съветваните, че това не работи? Със сигурност и аз съм била и в двете позиции. Досещате ли се коя е причината за това? Да, точно така – размяната на съвети за сметка на нашата отговорност рядко се оказва добра сделка. Живеем в култура на обвинители и като не поемаме отговорност, ние предаваме нашия потенциал да бъдем щастливи и успешни в ръцете на други хора, събития и неща. В повечето случаи те са извън нашия кръг на влияние, а това води до засилване на собствената ни уязвимост и зависимост. И тук на помощ идва коучингът, чрез който се научаваме как да контролираме взетите от нас решения. По този начин си връщаме властта върху нашето собствено спокойствие, баланс, щастие и израстване.

 

И какво се оказа – нашият ум е ключът към промяната. А къде е ключът към умът ни? Виждали сме се как, когато се появят пречки, някои от нас усещат ограничение в представянето и ефективността си, защото техният ум автоматически сигнализира за опасност. Ние все още имаме сила и потенциал, но те са дълбоко под вярванията и убежденията, които имаме за това, на какво и в какви случаи сме способни. Коучингът помага за откриването, изследването и изваждането на ограничаващите вярвания, за да ги осъзнаем и трансформираме (ако искаме) с нови, утвърждаващи личната ни сила. Това е пътят на устойчивото повишаване на доверието ни в самите нас, докато разчистваме последствията от външната намеса, за да чуем вътрешния си глас и да започнем да се вслушваме в него на няколко нива.

 

В този смисъл коучингът работи на две основни нива: на взаимодействието между един човек и останалия свят, в контекста на взаимовръзката на предаване на модели на поведение от един човек на друг (родител на дете в детството или в зряла възраст) и трансформационно (коренна промяна на начина, по който виждаме и променяме света). Първият случай работи в една равнина точно така, както когато пренареждате мебелите си в стария си апартамент. Вторият е този, чрез който вие направо се премествате в друга по-голяма и по-добра къща.

 

Забелязва се как от коренната същност на коучинга могат да се извлекат изобилие от конкретики, в които един коуч може да помогне на клиента си да се придвижи минимум с една крачка напред към постигане на целта си. По собственият си опит в селф-коучинга, по време на обучението ми и в клиентски сесии, се срещнах с различни случаи. Понякога клиентът знае, какво точно очаква да си вземе и си го получава в края на сесията или процеса, а в други случаи се разплитат нови области от живота. Резултатът винаги е свързан с трансформация и дори повече от първоначално търсената. Това, което дава коучингът е ефективна помощ при:

 

Намиране и подреждане на личните ценности

Много хора не знаят какво искат да имат, поради простата причина, че не знаят какви искат да бъдат. Когато си дадат отговор кое е най-ценното за тях в този момент от определената област, те осъзнават кое е горивото за тях, което ги движи напред и мотивира. В коучинг процеса се създава една защитена среда на доверие и сигурност за клиента и той успява да си вземе онова, от което се нуждае като съкровена стойност от взаимоотношенията си в семейството например, или в служебните; къде иска да инвестира ресурс с приоритет – в работата, обучението, в кариерата си, себе си, семейството, общността си и др.

Коучингът има силата да ви даде в ръцете навигационна карта за взимане на адекватни решения, така че все по-ясно да си сверявате личния компас до колко сте в правилната за вас посока към вашата цел. Постепенно вие ще забележите как сте превключили парадигмата на собственото си възприятие за реалността и своите възможности, само когато вашите цели са в хармония с вашите най-дълбоки ценности.

 

Откриване на личното предназначение, мисия в живота и личната визия

Какво по-успокояващо и енергизиращо в същото време, от това, да следваме персоналния си договор за този живот в съгласие и баланс с останалия свят, докато водени от съкровените си ценности разгръщаме личната си, родовата си и обществена мисия със собствен цвят, ритъм и страст? Когато се раждаме ние опознаваме света първоначално през опита на родителите ни, след това от училище, от средата ни, от колегите ни. Не винаги сме разбирали онова, което сме правили или са ни налагали да правим, защото не сме намирали смисъл за нас. Като човешки същества идваме с огромно любопитство за всичко – от това как работят нещата до какво е миналото ни и какво ни очаква в бъдеще. За това и се появява онази вътрешна потребност у нас, да разберем този свят, в който преобладаващите (в западната култура) ценности са – каква е марката на автомобилът ни, в кой квартал живеем, къде сме в кариерната и социална стълбица, какъв е размерът на банковата ни сметка, къде се забавляваме – в това ли е смисълът на живота? Наблюдаваме преходността на всичко материално и в даден момент пламъчето на същността ни пламва. Тогава се ориентираме към чувството за жизнена цел и мисия, а те ни дават същинския смисъл на живота в насладата от самия живот, от любовта, ученето и в това да остане нещо ценно и след нас. От дълбочината на изгарящото ДА, с което си даваме правото да заявим – няма по-важно нещо от самия живот – експлодира стремежът да следваме жизнената си мисия, докато следваме личните си ценности. Така действа само онзи, който е верен на собствената си същност.

Коучингът може да помогне за извървяване на този път по безопасен и пълноценен начин. В това пътешествие коучът асистира на клиента да формулира личната си мисия. По този начин тя се проявява като един заземяващ елемент, към който клиента да се връща, слушайки за удовлетворяващи сигнали от себе си, че следва пътя си по предназначение. С изкристализиране на тази мисия започва подходът на клиента към целите му, който е изваден от подсъзнанието му в явен вид. Сега той вече е способен да оцени каква е реалността и доколко целите му го придвижват напред и нагоре в правилната за него посока.

Това е неоспоримата сила на трансформиращия коучинг. За тези, които имат ясна представа в кои конкретно области искат положителна промяна, коучингът помага за изясняване и конкретизиране на целите.

 

Определяне, избиране и постигане на цели

В коучинга се ползва цял набор от инструменти, с които да се подпомогне клиента в посочване на желаните резултати според …

… Следва продължение …

Референции

 1. Тhe Inner Game of Tennis, Tim Gallwey 1974
 2. The Power of Positive Thinking, Dr Norman Vincent Peale, first published in

1952

 1. Freedom and the college, Alexander Meiklejohn 1923
 2. Coaching for Performance, John Whitmore 1992
 3. Educational review, Volume 60 Doubleday, Doran, 1920 Vols. 19-34 include “Bibliography of education” for 1899-1906, compiled by James I. Wyer and others
 4. The Journal of the National Education Association, Volume 1 National Education Association of the United States, The Association, 1916
 5. IIC&M, Issue 3: July 2013
 6. Gerard O’Donovan, Founder and CEO of Noble Manhattan Group
 7. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82, октомври, 2015
 8. Фостър, К., Джак Канфийлд. Питай и ще успееш. , 2011 Intense
 9. http://dictionary.reference.com/browse/coach
 10. http://www.etymonline.com/index.php?term=coach

 

Библиография

 1. Practitioner Coach Diploma, 2007, Noble Manhattan Coaching Ltd
 2. Practitioner Coach Diploma, 2011, #Teleclasses, Noble Manhattan Coaching Ltd
 3. Harvard Business School Publishing Corporation, 2008, Коучинг и менторство. Как да развивате най-големите таланти и да постигнете по-добро изпълнение, ИК Класика и стил
 4. Джоузеф О’Конър и Андреа Лейджис, 2012, Коучинг с НЛП, ИК Колибри
 5. Джон Уитмор, 2009, Коучинг за високи постижения, НЛП България
 6. Дейвид Клатърбък, 2012, Коучинг на екипи и работни групи, НЛП България
 7. Антъни Робинс, 1994, Гигантски крачки. Малки промени с огромен резултат. 365 урока по самоусъвършенстване, ИК Кибеа
 8. Наполеон Хил, 2013, Магическата стълба на успеха, Изток-Запад
 9. Max Landsberg, 2002, The TAO of coaching
 10. Gerard O’Donovan, 2011, A Coach’s Story
 11. Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Philip Sandahl and Laura Whitworth, 2011, Co-Active Coaching
 12. Graham Lee, Leadership Coaching, 2013

 

За автора

Iva Miteva-Slavcheva

Постоянен линк към тази тема: https://ivamiteva.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *